facebook  youtube  CEIIK logo

48. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” odbyły się 25 czerwca 2022 r.
Amfiteatr im. Czesława Niemena

godz. 19.00
Koncert Konkursowy
Kierownictwo i opracowanie muzyczne: Jacek Subociałło

godz. 20.00 (orientacyjna)
Maciej Maleńczuk w programie: Maleńczuk + rhythm section

godz. 21.30 (orientacyjna)
ogłoszenie wyników konkursu i Koncert Laureatów Konkursu 2022

Gospodarz wieczoru: Magdalena Miśka-Jackowska

plakat wydarzenia

1. Basia Raduszkiewicz - przewodnicząca

2. Joanna Kondrat

3. Kamil Barański

4. Adam Rębisz

5. Piotr Szauer

Protokół z kwalifikacji:

protokół

Monika Kowalczyk - Nagroda Główna im. Agnieszki Osieckiej

Krzysztof Stępień - I Nagroda

Grzegorz Paczkowski i Matylda Stanejko - II Nagroda

Inga Żebrowska - III Nagroda

plakat wydarzenia