facebook  youtube  CEIIK logo

Multimedialne archiwum Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”

U schyłku lat 50-tych, na bazie popaździernikowej odwilży, narodził się specyficzny nurt piosenki artystycznej, potocznie zwany poezją śpiewaną. Odkryto wówczas poezję jako źródło tekstów oraz inspirację do oryginalnych opracowań i interpretacji muzyczych. Poezja śpiewana - podobnie jak piosenka studencka -  była rodzajem sprzeciwu wobec istniejącej rzeczywistości kulturowej, artystycznej, a często także politycznej.

Muzyczne odczytywanie poezji Leśmiana, Tuwima, Baczyńskiego i innych zapoczątkował Zygmunt Konieczny - jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, współtwórca krakowskiej Piwnicy pod Baranami. On też odkrył "pierwszą damę” piosenki literackiej - Ewę Demarczyk. W latach siedemdziesiątych ogromne znaczenie dla popularyzacji twórczego podejścia do poezji miał Czesław Niemen, którego kompozycje dalece przekroczyły ramy klasycznej piosenki.

Równolegle, w ramach studenckiego ruchu artystycznego, pojawiła się grupa bardów – śpiewających poetów pozostających w opozycji do wszechobecnej „propagandy sukcesu”. Jan Wołek, Jacek Kaczmarski, Andrzej Poniedzielski, Grzegorz Tomczak, Grzegorz Bukała zaczęli wytyczać nowe, artystyczne szlaki w sferze piosenki literackiej. 

W 1974 r. z inicjatywy  pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie - dziś Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, powstała idea organizacji Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję". Przesłaniem Spotkań była potrzeba stworzenia imprezy wykorzystującej piękno i niepowtarzalny klimat dziedzińców zamkowych Warmii i Mazur. Imprezie nadano charakter konkursowy, a od pierwszych chwil powstania towarzyszą jej koncerty znanych artystów, uprawiający ten trudny gatunek muzyczny. Od 1979 roku, stałym elementem imprezy został znak graficzny Spotkań Zamkowych, który przedstawia stylizowanego gołąbka.

Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” gościły wielu znakomitych gości. Na zamkowym dziedzińcu pojawiali się wybitni interpretatorzy, poeci, kompozytorzy i znawcy gatunku: Zygmunt Konieczny, Aleksander Bardini, Ewa Demarczyk, Elżbieta Adamiak, Hanna Banaszak, Agnieszka Osiecka, Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Andrzej Poniedzielski, Antonina Krzysztoń, Magdalena Cielecka, Mirosław Czyżykiewicz, Tadeusz Śliwiak, Lech Śliwonik, Jan Poprawa, Andrzej Ibis-Wróblewski, Krystyna Gucewicz, Grzegorz Tomczak, Grzegorz Turnau, Magda Umer, Elżbieta Wojnowska, Jan Wołek, Piotr Bałtroczyk, Zbigniew Zamachowski, Robert Kasprzycki, Magdalena Kumorek, Janusz Radek, czy Artur Żmijewski. Dziś na dziedzińcu gromadzą się młodzi wykonawcy, dla których Spotkania Zamkowe to swego rodzaju tradycja i miejsce magiczne; niezwykła kraina łagodności.

Sukces Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych sprawił, że impreza została artystyczną wizytówką Olsztyna, do dziś zachowując swój oryginalny, wolny od komercji, charakter. 

W historii Spotkań zdarzały się wydarzenia niezwykłe, zabawne, ale także dramatyczne. Do takich należy złamanie przez wichurę w czerwcu 2006 roku pięknej, „klimatycznej” lipy, od początku dającej schronienie poezji, muzyce i wiernym Spotkaniom wykonawcom.

Oddajemy do Państwa dyspozycji ogólnodostępne multimedialne archiwum z ponad 40 lat Spotkań. Znajdują się tu zdjęcia, plakaty, dokumenty archiwalne, materiały filmowe i nagrania dźwiękowe. Archiwum to będzie aktualizowane po zakończeniu każdej kolejnej edycji Spotkań.

Liczymy, że to przedsięwzięcie okaże się sukcesem, który w przyszłości przyjmie formę kulturalnego portalu społecznościowego. Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i pomoc w wzbogacaniu tych zbiorów. Jeśli jesteście Państwo posiadaczami interesujących materiałów, które mogłyby znaleźć się w zasobach tego archiwum, skontaktujcie się z nami.

Wybierz rok:

archiwum

2023

2022

2021

2020

odwołane - pandemia

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974