facebook  youtube  CEIIK logo

XXIV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w terminie 3-6 lipca 1997 roku z koncertami w Olsztynie.

Nastąpiły zmiany w zasadach kwalifikacji. Organizatorzy przyznali Radzie Artystycznej i piwnicom artystycznym oficjalne prawo do rekomendacji wskazanych osób do udziału w konkursie. Z prawa tego skorzystały Piwnica Pod Baranami z Krakowa, Piwnica Radka Ciecholewskiego, Przechowalnia Elżbiety Adamiak oraz Anna Szałapak.

Po konsultacjach organizatorów z Agnieszką Osiecką i uzyskaniu zgody od poetki Nagroda Główna konkursu Spotkań Zamkowych, zwana też Grand Prix. otrzymała nazwę Nagroda Główna imienia Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej Indywidualności Spotkań Zamkowych.

Koncert konkursowy rozpoczął się od recitalu laureatek konkursu 1996, czyli Dominiki Kurdziel i Magdaleny Orłowskiej. Artystki wspomogli trzej gitarzyści - Henryk Alber, Krzysztof Jaworski i Andrzej Wyrzykowski, czyli Trzej samotni mężczyźni. Koncert uświetnił recital Elżbiety Adamiak i Grażyny Łobaszewskiej Kobiety szarego dnia i gwiezdnej nocy

W Koncercie Galowym wystąpili laureaci konkursu 1997 oraz Mirosław Czyżykiewicz, Łada Gorpienko, Renata Przemyk i zespół Czerwony Tulipan.

 • Jacek Kaczmarski

 • Leszek Nowicki

 • Małgorzata Pęcińska

 • Jan Poprawa

 • Krzysztof Rościszewski

 • Jerzy Satanowski

 • Elżbieta Adamiak

 • Piotr Bałtroczyk

 • Andrzej Głowacki

 • Tomasz Kopeć

 • Andrzej Śleszyński

 • Lech Śliwonik

 • Reżyseria: Andrzej Głowacki, Krzysztof Jasiński (koncert laureatów)

 • Prowadzenie: Andrzej Poniedzielski, Adrianna Niecko, Olgierd Łukaszewicz (koncert laureatów)

 • Dyrektor: Krzysztof Stachowski

 • Kierownictwo organizacyjne: Jolanta Szydzińska

Nagroda Główna im. Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej Indywidualności Spotkań Zamkowych

Wojciech Brzeziński
(pios. Modlitwa - sł.Józef Michał Kurowski, muz. Aleksander Brzeziński
Teatr Cieni – sł. Józef Michał Kurowski, muz. Aleksander Brzeziński)

II nagroda

Magdalena Łazar
(pios. Burns – sł. Stanisław Grochowiak,  muz. Mariusz Massier)

Dwie równorzędne III nagrody

Agata Ślazyk
(pios. Groteska o grajku i wiolonczeli – sł. Światopełk Karpiński, muz. T.Kmiecik)

Dariusz Taraszkiewicz
(pios. Chrustus miasta – sł. Julian Tuwim, muz. Michał Namysł)

Wyróżnienie

Eurazja Srzednicka

 • Grupa „Abigeil"

 • Małgorzata Bajak

 • Paulina Bisztyga i Grupa „Poetycka Awantura"

 • Wojciech Brzeziński i „Muzyczna Armia Zaciężna”

 • Jarosław Chojnacki

 • Macięj Czekaj

 • Zbigniew Flisikowski

 • Katarzyna Haczewska

 • Piotr Jankowski

 • Paweł Konopacki

 • Agnieszka Kostencka

 • Grupa „KTO"

 • Bolesław Kurek

 • Magdalena Łazar

 • Justyna Mrozek

 • Marta Pajewska

 • Jakub Pałys

 • Małgorzata Perkowska z Grupą „And Roll"

 • Piotr Podgórski

 • Eurazja Srzednicka

 • Anna Stankiewicz Anna Stępniewska

 • Agata Ślazyk

 • Dariusz Taraszkiewicz

 • Klementyna Umer

 • Magdalena Wróblewska

 • Honorata Zajączkowska

Fot. Piotr Płaczkowski

plakat wydarzenia 1997