facebook  youtube  CEIIK logo

X Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w dniach 29-31 lipca 1983 roku w Olsztynie. To była edycja jubileuszowa, którą otworzył koncert w wykonaniu Elżbiety Adamiak, Małgorzaty Bratek, Anny Bańdo, Grażyny Orszt z Henrykiem Alberem, Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego i reaktywowanej olsztyńskiej grupy Niebo.

Warsztaty przygotowujące do konkursu trwały dwa tygodnie i odbywały się w salach WDK (obecnie CEiIK). Zajęcia prowadzili Stefan Brzozowski, Kazimierz Kryjak, doc. Ewa Mentel, Bogusław Sobczuk, Lech Hellwig-Górzyński i Jan Poprawa.

Koncerty konkursowe odbyły się na dziedzińcu olsztyńskiego zamku.

Wszystkie koncerty X Spotkań Zamkowych zarejestrowała Telewizja Polska.

Relacje z imprezy ukazały się w Gazecie Olsztyńskiej.

 • Tadeusz Śliwiak; przewodniczący

 • Andrzej Fabisiak

 • Aleksander Glinkowski

 • Jan Poprawa

 • Bogusław Sobczuk

 • Lech Śliwonik

 • Andrzej Ibis Wróblewski

 • Bogusław Żmijewski

 • Barbara Wotowska: sekretarz

 • Reżyseria: Lech Hellwig- Gbrzyński, Krzysztof Materna

 • Bogusław Sobczuk

Nagroda główna XXVIII OKR Lira Orfeusza:

Krzysztof Żyliński

Dwie równorzędne nagrody XXVIII OKR:

Piotr Bukartyk
Radosław Ciecholewski

Wyróżnienie XXVIII OKR:

Jolanta Przybyła

Dwie równorzędne nagrody Spotkań Zamkowych:
Brązowe Statuetki

Anna Piekutowska
(pios. Bez tytułu – sł. A.Janko, muz. Anna Piekutowska
Pogrzeb – sł. Wisława Szymborska, muz. Anna Piekutowska
Walc – sł. Czesław Miłosz, muz. Wądołowski)
Krystyna Świątecka
(pios. Powrót – sł. J. Kaczmarski, muz. J. Kaczmarski, P. Gintrowski
Bal u Pana Boga – sł. autor nieznany, muz. Z. Łapiński

Wyróżnienia:

Aleksandra Skonieczka
Wiesław Mik

 • Zbigniew Abrahamowicz

 • Mirosław Bednarek

 • Ewa Boczek

 • Maciej Borchart

 • Piotr Bukartyk

 • Alicja Ciebielska

 • Radosław Ciecholewski

 • Sławomir Długozima

 • Zbigniew Duraj

 • Lidia Janus

 • Krzysztof Kobus

 • Violetta Kozłowska

 • Antonina Krzysztoń

 • Maria Teresa Lamers i Andrzej Bober

 • Wiesław Mik

 • Ewa Niżańska

 • Jolanta Nowak-Barcik

 • Joanna Piejko

 • Anna Piekutowska i Wojciech Wądołowski

 • Jolanta Przybyła

 • Roman Romańczuk

 • Aleksandra Skonieczka

 • Bogusława Stelmach

 • Krystyna Świątecka

 • Maria Walczak

 • Lucjan Wesołowski

 • Zespół Reprezentacyjny

 • Marek Zgaiński

 • Renata Zarębska

 • Krzysztof Żyliński