facebook  youtube  CEIIK logo

VI Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w dniach 1-4 sierpnia 1979 roku z koncertami na zamkach w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i w Nidzicy. Koncerty inauguracyjne odbyły się w olsztyńskiej Filharmonii. 

Ze swoimi recitalami wystąpili Natasza Czarmińska, Jan Wołek, Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski oraz Stefan Zach. Prowadzenie imprez powierzono młodej i nieznanej aktorce, Dorocie Stalińskiej.

Warsztaty przedkonkursowe nie odbyły się. Konkurs wygrała Małgorzata Bratek z Poznania, czemu sprzeciwiła się cenzura.

Nowością w tej edycji było połączenie Spotkań Zamkowych z Turniejem Poezji Śpiewanej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Do oficjalnego znaku Spotkań Zamkowych dołączono stylizowanego gołąbka zaprojektowanego przez Bożenę Jankowską. Znak ten obowiązuje do dziś.

Po dwuletniej przerwie wznowiono wydawanie biuletynu "Poezja Śpiewana".

Relacje o imprezie ukazały się w Gazecie Olsztyńskiej i Tygodniku Demokratycznym.

 • Reżyser i kierownik artystyczny: Jerzy Obłamski

 • Kierownik muzyczny: Jan Tomaszewski

 • Kierownik literacki: ]erzy Sokołowski

 • Scenograf: Józef Zboromirski

 • Prowadzenie: Jolanta Piotrowska, Jan Zdziarski

 • Kierownictwo organizacyjne: Stanisława Piotrowska

 • Tadeusz Śliwiak: przewodniczący

 • Janusz Kępski

 • Jonasz Kofta

 • Zygmunt Konieczny

 • Maria Łękawa

 • Stefan Połom

 • Lech Śliwonik

 • Zbigniew Wieliczko

 • Teresa Danielewska: sekretarz

 • Grupa „Apogeum"

 • Barbara Bablińska

 • Barbara Bałda

 • Jarosław Burakowski

 • Jerzy Paweł Duda

 • Grupa „FAYA"

 • Grupa „Gdybyle"

 • Alina Ignaczewska

 • Zofia Kościółek

 • Barbara Kruk

 • Ewa Kujawska

 • Marek Łyżwa

 • Grupa „MAM"

 • Jerzy Mamcarz

 • Elżbieta Okupska

 • Tadeusz Samujło

 • Tadeusz Serafin

 • Teresa Sienkiewicz

 • Jolanta Tadla

 • Grupa „To - Tam"

 • Sławomir Zygmunt

Nagroda główna oraz nagroda (rzeczowa) WDK w Olsztynie:

Małgorzata Bratek
(pios. Bukiet – sł. Jacques Prevert, muz. Małgorzata Bratek
Walc we francuskim stylu – sł. Henryka Łozowiertówna, muz. Małgorzata Bratek
Wesele – sł. Leszek Długosz, muz. Małgorzata Bratek)

Nagroda główna Turnieju Poezji Śpiewanej XXIV OKR Lira Orfeusza oraz nagroda ZG TKT i nagroda „Gazety Olsztyńskiej":

Igor Kujawski
(pios. Daleki tygrys – sł. Julian Tuwim, muz. Igor Kujawski
Przeciw wiatrowi – sł. Janusz Pietrzak, muz. Igor Kujawski)

Nagroda ZAKR:

Waldemar Koperkiewicz
(pios. Kolęda – sł. Urszula Kozioł, muz. Waldemar Koperkiewicz)

Nagroda Towarzystwa Miłośników Olsztyna:

Grupa „To - Tam"
(pios. Na ciemnych ścieżkach garść liści wierzbowych – sł. J.Iwaszkiewicz, muz. M.Rożek/Rożej?
Romans – sł. Bolesław Leśmian, muz. Andrzej Jaromin)

Wyróżnienia za interpretację:

Elżbieta Okupska (ZG SZSP)
(pios. Ballada ogródków działkowych – sł. Z.Ogród, muz. Lucjan Wesołowski
Kobieta w płóciennej sukience – sł. Ireneusz Iredyński, muz. Lucjan Wesołowski)
Zbigniew Stefański
(pios. W malinowym chruśniaku – sł. Bolesław Leśmian, muz. Zbigniew Stefański
W dzień odejścia – sł. Jan Wołek, muz. Zbigniew Stefański)
Anna Rejman (Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie)
(pios. Kolęda – sł. Urszula Kozioł, muz. Waldemar Koperkiewicz
Pożegnanie – sł. Tadeusz Kubiak, muz. Waldemar Koperkiewicz)
Krystyna Łysoniek
(pios. Rozstanie – sł. K.Iłłakowiczówna, muz. Krystyna Łysoniek
Ballada o pięciu żołnierzach – sł. A.Nowicki, muz. Krystyna Łysoniek
Wszystko, co będę miała – sł. K.Iłłakowiczówna, muz. Krystyna Łysoniek)

Wyróżnienie za kompozycję:

Jacek Stam
(pios. Jesień – sł. Andrzej Bursa, muz. Jacek Stam)

Biuletyn nr 1/1979

Opracowanie graficzne - Henryk Cirut
Opracowanie - Jola Juran
Redakcja tekstów - Tomasz Śrutkowski, Krzysztof Stachowski i Wojciech Asica
Fotografia - Stanisław Szczyglewski
Zobacz całość...

Biuletyn nr 2/1979

Opracowanie graficzne - Henryk Cirut
Opracowanie - Jola Juran
Redakcja tekstów - Tomasz Śrutkowski, Krzysztof Stachowski i Wojciech Gronostaj
Fotografia - Stanisław Szczyglewski
Współpraca - Tadeusz Prusiński
Zobacz całość...