facebook  youtube  CEIIK logo

III Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w dniach 4-7 sierpnia 1976 roku z koncertami na zamkach w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i w Nidzicy. 

Z recitalami wystąpili Magda Umer, Elżbieta Wojnowska, Natasza Czarmińska, Mieczysław Święcicki, Wiesław Dymny, Jonasz Kofta oraz Leszek Długosz.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Jan Wołek. Jury zaznaczyło, że Wołek wniósł "świeżość" w Spotkania Zamkowe, natomiast uznano, że "wielkim pominiętym" w werdykcie Jury był Przemysław Gintrowski.

Pojawił się nowy znak graficzny imprezy. Henryk Dekker zaprojektował stylizowaną wieżę zamkową.

Informacja o Spotkaniach Zamkowych pojawiła się w Sztandarze Młodych oraz miesięczniku Warmia i Mazury.

 • Reżyser i kierownik artystyczny:    Bogdan Augustyniak

 • Kierownik muzyczny: Stefan Rudko

 • Reżyser światła: Janusz Połom

 • Dyrygent: Roman Urbanek

 • Aranżacje: Stefan Rudko, Jan Tomaszewski

 • Kierownictwo organizacyjne: Stanisława Piotrowska

 • Zdzisław Sierpiński: przewodniczący

 • Andrzej Korman

 • Piotr Moss

 • Jerzy Sokołowski

 • Piotr Sokołowski

 • Tadeusz Śliwiak

 • Lech Śliwonik

 • Stefan Połom

 • Edyta Jotzo: sekretarz

 • Elżbieta Adamiak

 • Janusz Bochenek

 • Małgorzata Bratek

 • Halina Cichoń-Haras

 • Marek Czerwik

 • Przemysław Gintrowski

 • Barbara Kalinowska

 • Tadeusz Karmazyn

 • Ryszard Kowalewski

 • Małgorzata Lesiecka

 • Krzysztof Lisak

 • Honorata Magdeczko

 • Ewa Mąkowska

 • Józef Mikucki

 • Grupa „Miniatury"

 • Elżbieta Olesińska

 • Anna Redel

 • Zbigniew Rojek, Ryszard Szmit

 • Tadeusz Serafin

 • Witold Sławiński

 • Jerzy Stachurski

 • Wanda Staroniewicz, Wojciech Staroniewicz

 • Jadwiga Tyszko

 • Jan Wołek

 • Mirosława Zajda

 • Jan Zdziarski

 • Dorota Żmijewska

Nagrody za interpretację

I równorzędne
Honorata Magdeczko (puchar naczelnika Nidzicy)
Jan Wołek (puchar naczelnika Lidzbarka Warmińskiego)
(pios. Piosenka dla chłopców od Breugle’a – sł. i muz. Jan Wołek)
II - Elżbieta Adamiak
III - Dorota Żmijewska

Wyróżnienia za interpretację

Małgorzata Lesiecka
Tadeusz Karmazyn
Tadeusz Serafin

Nagrody za kompozycję

I nie przyznano
II - Janusz Filiciak (puchar prezydenta Olsztyna)
III równorzędne: Wanda Staroniewicz, Janusz Bochenek

Wyróżnienia za kompozycję

Janusz Hnatowicz
Ewa Mąkowska
Erwin Regosz
Dorota Żmijewska
Nagroda Filharmonii Olsztyńskiej
Elżbieta Adamiak (za adekwatność muzyki do tekstu)

Wyróżnienie Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie

Mirosława Zajda (gramofon)

Wyróżnienie Rektora ART w Olsztynie

Dorota Żmijewska (szkło artystyczne)

Wyróżnienie Zarządu Wojewódzkiego ZSMP

Anna Redel (rzeźba)

Wyróżnienie „Gazety Olsztyńskiej"

Józef Mikucki

plakat wydarzenia 1976

Biuletyn nr 1/1976

Opracowanie graficzne - Henryk Cirut
Opracowanie - Andrzej Cieślak
Redakcja tekstów - Ludwik Gadzicki, Wiesław Rogalski, Krzysztof Stachowski i Wojciech Sobol
Fotografia - Stanisław Szczyglewski
Zobacz całość...